Brīnišķīgais laiks


bcarn

Šodien neko sliktu un kritisku nerakstīšu, tikai pozitīvs un labs tiks ievietots šajā rakstā. Lai kaut kā paskatītos uz pasauli ar gaišām acīm, ir jāsaprot, ka laiks, kurā mēs visi dzīvojam, ir brīnišķīgs. Priekš tā, lai pierādītu, ka manis iepriekš teiktais atbilst patiesībai, vajag salīdzināt, kā ir bijis agrāk, piemēram, viduslaikos. Ar mērķi radīt īsu un viekāršu pārdomu apskatu, rakstīšu tikai par viduslaikiem Eiropā.

Viduslaiku Eiropā sabiedrība bija sadalīta vairākārās kārtās: garīdznieki, bruņinieki un zemnieki. Ja garīdzniekiem un bruņiniekiem bija plašs tiesību klāsts, tad zemniekiem to bija krietni mazāk, toties lielais pienākumu saraksts kompensēja mazo tiesību apmēru. Savukārt mūsdienās pie mums ir viena vienota sabiedrība ar cik necik vienādām tiesībām un pienākumiem, kas manuprāt ir ļoti liels sasniegums.

Viduslaiku Eiropā sievietēm gandrīz nebija nekādu politisku un pilsonisku tiesību, kā arī tiesības citās jomās bija stipri ierobežotas. Sieviete parasti atradās vīra varā, kas nozīmēja, ka vīrs rīkojās ar sievas mantu, kā ar savējo. Mūsdienās sieviete un vīrietis likuma priekšā ir vienlīdzīgi un vīrietim nav varas pār sievietes mantu. Arī šo var pieskaitīt pie varena sasnieguma, tā kā sievietes – priecājaties.

Viduslaikos bija raganu un citu neticīgo dedzināšana uz sārta un darbojās izmeklēšanas process – inkvizīcija, kas pieļāva samērā nepatīkamas spīdzināšanas metodes. Protams pastāvēja tāds tiesāšanas veids kā Dieva tiesa, bet to varēja atļauties ne visi. Šodien sievietes vairs netiek uzskatītas par raganām un arī nenotiek masveida to dedzināšana pilsētu centros, kas viennozīmīgi ir vērtējams kā pozitīvas izmaiņas.

Viduslaikos ik pa laika uzliesmoja mēra epidēmijas un pati medicīna aprobežojās ar asins tecināšanu un narkotisko vielu došanu pacientiem, lai atvieglotu viņu dzīves mokas. Agrāk tāda slīmība kā plāušu karsonis vai tuberkuloze skaitījās nāvīgas slimības, no kurām retais kurš varēja izārstēties. Šodien šīs slimības ir ārstējams un, atklājot slimību agrā stadijā, tā parasti neapdraud cilvēka dzīvību, ja tam tiek sniegta kvalitatīva medicīniskā palīdzība. Līdz ar to varam priecāties, ka mums ir iespēja saņemt daudz kvalitatīvākus medicīnas pakalpojumus nekā tas bija iespējams viduslaikos.

Šie nedaudzie piemēri, kurus varētu turpināt bezgalīgi, pierāda, ka dzīvojam daudz labākā pasaulē, nekā tā bija 600-1000 gadus atpakaļ un vienīgi varam priecēties, ka mums vairs nav augstāk aprakstīto problēmu. Aicinu visus domāt pozitīvi un gaiši un nesūkstēties parvisādiem sīkumiem, bet paskatīties uz lietām vēstures griezumā.