Valodas jautājums Latvijā


Labdien!

Pēdējā laikā aktualizējās jautājums par valsts valodu Latvijā. Vēlos izteikt savu viedokli un redzējumu šai problēmai.

Pirmkārt, man ļoti patīk latviešu valoda un ļoti labprāto to lietoju katru dienu gan saziņa, gan lasot, gan rakstot. Uzskatu, ka latviešu valoda ir kā papildus zināšanu un pieredzes avots skatoties no informācijas ieguves skatapunkta. Mums ir daudz literārie darbi un ļoti aktīvi cilvēki, kas padara mūsu valodu dzvotspējīgu un ļauj cerēt, ka tā neizmirs vismaz tuvākajās desmitgadēs. Piemēram, mani uztrauc valodas liktenis, jo esot lielākam valodas lietotāju skaitam, palielinās komunikācijas un saziņas iespējas, tāpēc rakstu blogu latviešu valodā, lai vairotu tekstus internetā mūsu valodā un neļautu tai pamazām izmirt.

Otrkārt, jāsecina, ka ar latviešu valodu ir stipri par maz, lai iegūtu kaut cik normālu izglītību, jo problēma tajā, ka materiāli, pētijumu, avoti, informatīvā telpa diemžel latviešu valodā ir niecīga, kas neļauj pilnvertīgi darboties mazas valodas vidē. Šie apstākļi spiež mācīties angļu valodu un lietot krievu valodu, ideāli, ja cilvēks vēl zina vācu un fraņču valodu, tad viņam tiešām visas durvis dzīvē ir vaļā. Jebkurā gadījumā latviešu valoda nevar un tai arī nav nepieciešams konkurēt ar pasaules mēroga valodām. Mums ir jācenšās latviešu valodu padarīt par kultūras valodu, kuru izmanto mākslā, dzejā, prozā, dziesmās. Jācenšās, lai visi, kas māk latviešu valodu spētu vismaz vēl diviem cilvēkiem dzīves laikā iemācīt to, tad valoda nekad neizzudīs.

Manas domas par krievu valodu, kā otru valsts valodu ir dalītas, no vienas puses tā būtu loģiska fakta konstatācija, no otras puses radītu zināmas neērtības un nākotnē visdrīzāk dominētu valstī. Tomēr milzīgas problēmas tajā nesaskatītu, ja tiktu veidotas skolās mācību programmas, kā tas tiek darīts jau mūsdienās, kad tiktu vienādi mācītas divas valodas visiem. Piemēram, pašlaik priekšrocība ir krievu skolām, kur tiek mācītas abas valodas. Nepieciešams izlīdzīnāt proporcijas, lai cilvēks pabeidzot skolu vienādi labi zinātu abas valodas. Ko tas mums dotu? Cilvēki spētu orientēties ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Āziju, kas kā papildus opcija noteikti nebūtu slikti, tāpēc, ka naudu var pelnīt abos virzienos. Mūsu cilvēki būtu daudz izglītotāki, jo valodu mācīšanās attīsta prāta spējas un darba tirgū ārzemēs vai veidojot uzņemumus šeit mums būtu priekšrocības.

Tagadējā situācija, kas pašreiz ir valstī, pēc manām domām, ir pieņemama visiem, jo valsts pārvalde un tiesu sistēma darbojās valsts valodā, bet biznesa vide lielākoties notiek citās valodās. Diez vai varēs kaut ko mainīt, jo šādiem apstākļiem ir daudz faktoru. Līdz ar to, šo situāciju varētu atstāt, bet uzskatus, ka arī valsts pārvalde pēc zināma laika var pāriet uz citu valodu, visdrīzāk angļu, jo tagadēja ekonomiskā situāciju piespiež Eiropas Savienību centralizēt varu un drīzumā šāds virziens tiks ieturēts aizvien straujāk, jo krīzes apstākļos palielināsies konkurence starp Ķīnu, ES un ASV, kas spiedīt piemērot stingrākus un radikālākus līdzekļus. Tas nenotiks uzreiz, bet varētu tikt izdota piemēram regula, kad sākumā lietvedībai jānotiek abās valodās, lai varētu palielināt kontroli un tad pamazām angļu valoda uzvarētu konkurenci.

Vēl viena liela problēma, ka aizbraucēji no Latvijas, saprotami cenšās iemācīties tās zemes valodu, jo darba tirgus spiež to darīt. Katrs aizbraucējs, redzot cik vietējie labi pelna un cik labi dzīvo, vēlās un arī to dara, ka atdot bērnu ārzemju bērnudarzos un skolās, kas nozīmē, ka pēc vienas vai divām paaudzēt latviešu valoda netiks lietoa vispār tajās ģimenēs. Līdz ar to secinājums, ka valodai ir ģeogrāfiska nozīme, tas ir, mūsu valodu mācās tikai šeit dzīvojoši cilvēki. Diemžēl šo procesu nekādīgi nevar ietekmēt.

Vienīgais variants, ka saglabāt mūsu valodi, ir padarīt to pievilcīgu priekš mācīšanas, kas nozīmē, ka cilvēkam ir jāzina, ka iemācoties latviešu valodu, viņš spēs sev nodrošināt kvalitatīvu un pārticīgu dzīvi, kā tas notiek Nīderlandē. Un tādā gadījumā nav nozīmes pārējiem faktoriem, jo nauda parasti risina visas problēmas.

Secinājums, nav no svara vai Latvijā būs divas vai viena valsts valoda, jo tik un tā faktiski 30% iedzīvotāji to lieto un diez vai kas mainīsies, bet svarīgi ir valsts labklājība, lai latviešu valoda neizzustu un būtu pievilcīga apgūšanai. Tos, kuri lasa šo blogu, aicinu vairāk rakstī latviešu valodā, tādejādi padarot to daudz izturīgāku mainīgajā pasaulē, jo mums katram ir jāsniedz šajā procesā savs ieguldījums.

Lai veicās! 🙂