Ērkšķis


Ērkšķis

Tuksnesī augošs ērkšķis

Vientuļi plašumā stāv

Vējš to appūš ikdienu

Gadiem ūdens tuvumā nav

Skatiens ērkšķim tālēs

Caur dzeltenām smiltīm iet

Klusums mūžīgais kaimiņš

Bet nevar viņš asaras liet

Mākonis augstumā paslīd

Ēnu neviļus uzmetis

Saule to atkal karsē

Noplūkt-atļauju neviens nav palūdzis