Vai visi teroristi ir musulmaņi?


Ar mērķi pēc iespējas precizāk pavēstīt par savu viedoklis un domām, tika izvēlēts samērā provocējošs virsraksts šim postam. Noteikti nekādā gadījumā nevēlos kurināt reliģisko naidu vai izvērst jebkāda veida diskrimināciju. Šī posta mērķis ir panalizēt, pēc manām domām, plašu mītu sabiedrībā.

Kaut kad nācās dzirdēt frāzi “ne visi musulmaņi ir teroristi, bet visi teroristi ir musulmaņi“. Bēdīgākais, ka šo frāzi neteica kāds pusaudzis vai kāds aptracis cilvēks gados, bet to teica pazīstamas augstākās iestādes pasniedzējs. Vismaz pirms tam, man bija stingra pārliecība, ka pasniedzēji ir inteliģenti, labi izglītoti profesionāļi, kas labi orientējās vēsturē un sociālajos procesos, diemžēl reālitāte ir daudz skaudrāka. Lūk kāds secinājums var rasties cilvēkam, kurš nedomā, bet akli tic visam, ko rāda mēdijos. Turpmāk paskaidrošu, kāpēc iepriekš citētais izteiciens nav pareiz un pat bīstams.

20. gs. septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados Federatīvajā Vācijas republikā (turpmāk – Vācija) savu darbību plaši izvērta teroristiskā organizācija, bez tulkojuma – Red Army Faction, kuras ideoloģija bija komunisms un anti fašisms. Interesanti, ka organizācija sastāvēja no vāciešiem, pie tam, daļa bija labi izglītota un labi situēta. Vēl Vācijā 1980. gadā Gundolfs Kolers uzstādija spridzekli Minhenē Oktoberfest svētkos, viņš bija vācietis un atbalstīja ultra labējos uzskatus. 1959. gadā Spānijā tika dibināta teroristiskā organizācija ETA, ko mēs pazīstam kā Basku separatistu grupu, tā sastāvēja no baskiem, kas bija katoļi. Apskatot Franciju, varam atrast teroristisko organizāciju – National Liberation Front of Corsica, kas aktīvi darbojās 20. gs. 70. un 80. gados. Protams ir vērts pieminēt Irish Republican Army, kas sastāvēja no īriem, kas ir katoļi. Lūk iepriekšminētais demonstrē, ka terorisms nav saistīts ar reliģiju un tāpēc apgalvojums, ka visi teroristi ir musulmaņi, ir pilnībā nepareiz un nav akceptējams nevienam izglītotam cilvēkam.

Kas patiesībā ir terorisms? Tas ir protesta vai cīņas ar valsts varu visnežēlīgākā formā. Terorisms rodas parasti tur, kur valsts vara ignorē kādu sociālo vai etnisko grupu, kad tiek liegta politiskā iesaiste un tiek veikta sociālā diskriminācija. Neapšaubāmi, Francijā lielākie terorisma draudi nāk no cilvēkiem, kuriem ir musulmaņu ticība, bet tas nav tāpēc, ka musulmaņi vēlas iznīcināt kristiešus, bet gan tāpēc, ka tieši visnabadzīgākais sabiedrības slānis sastāv no imigrantiem vai to bērniem un tieši viņiem faktiski ir liegta pieeja izglītībai un iesaiste sociālos vai ekonomiskos procesos. Viņi faktiski ir otrās šķiras statusā. Protams, ka cilvēki, kas neredz nākotnes perspektīves un jūtās aizskarti savās tiesībās, ir vairāk tendēti uz terorismu. Bet politiķu un propogandas mērķis ir sociālās problēmas pārvērst reliģiskās, lai politiķiem nebūtu jārisina ļoti smagi un komplicēti jautājumi, kas tajā pašā laikā ir ļoti nepopulāri un necels iespējas tikt ievēlētiem atkārtoti.