Jo īsāk jo labāk


old_text

Šodien nolēmu uzrakstīt īsas pārdomas par to, kādam jābūt tekstam vai ziņai, kas vērsta uz ārpasauli. Kā jau var noprast no posta nosaukuma, tēma ir apskatīt teksta garumu jeb kvantitāti.

Bieži nākas redzēt, kad rakstot e-pasta vēstules vai ierakstus blogā, cilvēks izplūst garā izklāstā, liekvārdībā, kaut kā nenozīmīga uzsvēršanā utt. Rezultātā mums jāpatērē daudz laika, lai iegūtu informāciju un izprastu, ko rakstītājs tiešām mums vēlējies pateikt. Bieži doma, kas ietverama piecos vārdos, tiek atainota uz piecām lapām. Protams, var teikt, ka tā ir makslinieciskā izpausme vai radošums, bet būsim godīgi, visbiežāk tā ir lielāka laika tērēšana, gan sava, gan lasītāja.

Secinājums ir viens, jāraksta pēc iespējas īsāk un ieraksta lielumam jābūt objektīvam attiecībā pret ietveramo pamatdomu, kas nozīmē to, ja kaut ko var pateikt trijos vārdos, nerakstam deviņus paplašinātus teikumus. Cienīsim viens otra laiku.