Piradmīdas mūsu pasaulē


Ļoti daudz informācijas internetā iespējams atrast par Senās Ēģiptes piramīdām vai par piramīdveidīgām būvēm Dienvidāzijā, Indijā un Latīņamerikā. Jau no senatnes cilvēki tiecās pēc virzības uz augšu un piramīdās atainoja sociālās un garīgās dzīves struktūru, kura ir arī mūsdienas pasaules iekārtas pamatā. Bet vai tiešām mūsu dzīve sastāv no piramīdām? Es uzskatu, ka iepriekšējais apgalvojums ir pilnīgi pareizs.

Pirmkārt visa dzīve pēc būtības ir viena liela piramīda, kuras virsotni vēlamies zemapziņā sasniegt. Katra cilvēka sapnis būt par labāko savas darbības jomā un mēs visi zinām, ka labāko un izcilo skaits samazinās līdz ar katru pakāpienu, kuru jāpakāpjas nākošajam līmenim. Tas nozīmē, ka labu pārdevēju veikalā nav grūti atrast, jo ir samērā liela kandidātu izvēle, bet veikala vai visa uzņēmuma vadītāju atrašanai jāpieliek daudz lielākas pūles.

Otrkārt, visa finanšu sistēma, kas tika izveidota pēdējo gadu laikā mūsdienu pasaulē ir viena liela piramīda, piemēram, forex. Tirgojot valūtu visi seko tendencēm, bet pēc būtības seko līknei, kas parāda cik aktīvi cilvēki iegulda konkrētā brīdī kādā no pasaulē konvertējamā valūtā. Kad ieguldītāju skaits sāk sarukt, tad naudas vērtībā iet uz leju, jo visi sāk atbrīvoties no viņiem piederošās valūtas. Līdz ar to, kurš iegulda pirmais atrodas piramīdas augšā, bet kurš pēdējais, tas neatrodas nekur. Līdzīga sistēma darbojās akciju un fondu tirgos. Eksistē pa termins “aizvērt pozīciju”, kas nozīmē, fiksēt peļņu, kamēr akcijā vēl kāds iegulda naudu. Kaut kad biju lasījis, ka finanšu sektors vairākkārt pārsniedz reālo ekonomikas sektoru, kas viennozīmīgi sekmē piramīdu veidošanos.

Money pyramid

 

Treškārt, mūsu prāts attīstās piramīdveidīgi. Bērnībā mēs uztveram visu un iemācāmies uzreiz gandrīz jebkuru informāciju, kas tiek sniegta. 4-6 gadu vecumā valodu apgūstam apbrīnojamā ātrumā, bet ar iegūto informāciju nespējam pienācīgi rīkoties un vispār dzīvojam bez skaidra priekšstata, kam tā mums ir nepieciešama. Ar laiku augot, informācijas apguve paliek smagāka, bet iegūto informāciju mācamies pielietot, lai sasniegtu konkrētus mērķus. Mūsu informācijas arsenāls samazinās, toties munīcija paliek pamatīgāka un smagāka (it kā spicējās uz vienu punktu), kas nozīmē ka informatīvā ziņā notiek piramīdveidīga attīstība.

Līdz ar to uzskatu, ka piramīdas simbolizē mūsu dzīvi, kas piešķir daudz filosofiskāku skatījumu uz senajām celtnēm.