Sevis piespiešana


Pamatā mums visiem ir vienāds resurs, kurš tiek dots katram piedzimstot un paņemts nomirstot. Tas, protams, ir laiks. Patiesībā mēs visi esam uz starta līnijas ar vienādu laika daudzumu un atšķirība starp mums ir tā, ka veiksmīgāki cilvēki spēj savu laiku izmantot daudz efektīvāk nekā tie, kuri paliek lielā skrējiena aizmugurē. Ierobežotais laiks atduras ar citu līdzsvarojošo parādību, slinkumu. Tieši slinkums ļauj ķermenim atgūties no slodzes un taupīt enerģiju. Tomēr jo vairāk slinkojam, jo vairāk ķermenis tam pielāgojās. Tieši tāpēc svarīgi ir sevi katru reizi piespiest uz kādu aktivitāti, lai pabīdītu slinkumu pie malas un ļautu ķermenim attīstīties un kļūt efektīvākam, tādējādi liederīgāk izmantojot laika resursu.