Pensija – lieka cerība


Paaugstināt pensijas vecumu pēc manām domām ir vissliktākais ko var izdarīt valdošā elite, jo tas novedīs pie neatgriezeniskām sekām. Neatgriezeniskas sekas būs daudzās dzīves jomās un vēlos izteikt savas domas šajā jautājumā.

Svarīgākais pensijas maksāšanas iemesls ir nodrošināt cilvēkam viņa cilvēktiesību ievērošanu. Daudzi jautās kāda saikne ir cilvēktiesībām ar pensiju sistēmu Latvijā. Saikne ir un pat ļoti liela. Otrās paaudzes cilvēktiesības nosaka, ka katram cilvēkam ir kāds sociālā atbalsta minimums, kuru valstij ir pienākums nodrošināt. Atteikties no minimuma nodrošanāšanas valsts var vienīgi gadījumā, ja priekš tā ir leģitīms mērķis un nav citu mehānismu, kā nodrošināt civlēktiesību ievērošanu. Pie otrās paaudzes cilvēktiesībām pieder sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Svarīgi atzīmēt, ka valsts nevar aizbildināties ar to, ka tai nav naudas, jo pastāv iespējas naudu noplenīt un aizņemties izmantojot starptautiskos finanšu līdzekļus.

Mūsu politiskā elite neskatoties uz iepriekšminēto, domā citādāk, jo kaut ko noņemt un samazināt var jebkurš, tam nav vajadzīgs nedz liels intelekts, nedz māka. Ierēņiem viegli atbalstīt šādu projektu, jo tie var parādīt savu nepieciešamību un pazīmēties televīzijā ar savu “kompetenci” sabiedrības priekšā, savukārt politiķi itkā aizstāvot darbaspējīgo iedzīvotāju grupu cenšās celt savu popularitāti. Bet jāskatās kas patiesībā notiek un notiks, ja pensionēšanās vecums būs 65 gadi vai pat vairāk!

Pirmkārt, iedzīvotājiem būs lielāka motivācija braukt prom no valsts un jau studenta gados plānot došanos uz Norvēģiju, Īriju, Krieviju vai Vāciju. Šāds stimuls nepieciešams tām valstīm, kurām trūkst darba spēks un kurām nepieciešami jauni gudri cilvēki, lai pildītu visādus darbus medicinā, IT jomā, būvniecībā un citur. Ja paskatās uz šo problēmu no šāda skata punkta var skaidri redzēt ģeopolitiskās intereses. No Latvijas kopš 2004. gada sistemātiski tiek visādos veidos piespiesti cilvēki braukt prom. Arī šoreiz pensionēšanās vecuma palielināšanos izdomāja ES komisijas gaiteņos, kurās dominē Vācijas un Francijas velmes un viedoklis. Kas notiks? Latvija paaugstinās pensionēšanās vecumu un cilvēki sāks braukt prom, bet Vācijas piemēram pēc 2 gadiem samazinās pensionēšanās vecumu, tādējādi radot papildus motivāciju Austrumeiropas cilvēkiem (Tas kā piemērs).

Otrkārt, milzīgs risks priekš valsts paaugstinot pensijas vecumu, ka iedzīvotāji, kas vēl palikuši šeit, sāks maksāt vēl mazāk nodokļus, it sevišķi sociālo nodokli, kur jēga līdz ar pensijas vecuma paaugstināšanu, izzūd, jo par sabiedrības solidaritāti diez vai vērts sapņot. Tādā gadījumā valsts budžets saruks un naudas kļūs vēl mazāk, kas stimulēs vēl lielāku pensijas vecumu nākontē, piemēram, 75 gadi.

Tādējādi Latvija iekļūst apburtajā lokā, kad naudas paliks aizvien mazāk, jo valsts politika tiek sistemātiski virzīta uz to. Pēc manām domām valstij tieši otrādi nepieciešams ņemt starptautiskos aizņēmumus un uzlabot dzīves apstākļus, kā arī infrastruktūru, lai piesaistītu no citām valstīm kvalificētu darba spēku un radīt pēc iespējas labākus biznesa attīstības apstākļus, kam nepieciešama liela nauda. Ņemot vērā, ka Latvija jau ir parādā 47% no IKP, tad palielinot parādu līdz 60% nebūtu tik sāpīgi pie nosacījumā, ka paņēmtā nauda tiks virzīta iepriekšminētajai attīstībai. Pretējā virzienā – izejas nav!!!

Advertisements