Latvijas kolonizācija – sākums


colonial_politic_1

Izdomāju, ka varētu aprakstīt savu redzējumu par to, kas notiek Latvijā un lielākā daļā Austrumeiropā. Ņemot vērā, ka neesmu saistīts nekādā mērā ar žurnalistiku un nestrādāju valsts iestādē, tad varu aprakstīt ļoti subjektīvu un nepopulāru Latvijas attīstības modeli pēc PSRS gadiem līdz pat mūsdienām. Esmu skatījies daudz raidījumus un lasījis dažādu literatūru par vēsturi, pie tam studiju laikā noliku eksāmenu Starptautiskajās tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un Ārvālstu tiesību vēsturē, kas sniedza man iespēju paskatīties uz lietām globāli un no iekšpuses. Centīšos paskatīties uz lietām virspusēji, lai aptvertu pēc iespējas lielāku laika posmu.

Pirms pievērsties Latvijai, mums jāatgriežas Eiropā 300 gadus iepriekš apskatot tajos laikos esošo spēku izvietojumu Eiropā. Eiropas ziemeļos bija Zviedrijas karaliste, kas aptvēra šodienas Somijas Igaunijas un Latvijas ziemeļu teritoriju, kas piederēja Polijai. Zviedrijas karalistes ietekme uz Igaunijas un Latvijas teritorijas kultūru bija liela, pie tam, jau toreiz zviedri saprata, ka Baltijas reģions ir ļoti perspektīvs savu biznesa projektu realizācijai ar salīdzinoši labu klimatu un izdevīgu ģeogrāfisko izvietojumu, kas pavēra iespējas kontrolēt svarīgus tirdzniecības ceļus.  Rietumos, Zviedriem tagadējās Norvēģijas vietā bija Dānijas karaliste, bet aiz Dānijas karalistes atradās ļoti spēcīga un ietekmīga Lielbritānijas karaliste. Jāatzīmē, ka toreiz bija kolonialisma laikmets un valstis centās iegūt aizvien jaunas kolonijas, kā arī palielināt militāro un ekonomisko ietekmi uz vajākām valstīm. Šāda pasaules kārtība pastāvēja līdz II pasaules karam. Vairākus gadsimtus Eiropas politika tika vērsta uz kolonizāciju.

Atgriežoties mūsdienās 1991. gadā. Latvijas un daudzas citas Austrumeiropas valstis ieguva neatkarību, jo sabruka PSRS un beidza pastāvēt Varšavas līgums. Tas nozīmē, ka Krievijas ekonomiskā, politiskā un kultūras ietekme būtiski samazinājās. Visu Austrumeiropas valstu ekonomikas bija vājas un konkurēt nespējīgas, kas nozīmēja, ka lielu daļu rūpniecības nāktos modernizēt, bet otru daļu aizvērt ciet. Pēc PSRS sabrukuma Latvijā un citās valstīs tik tiešām bija pilnīga neatkarība pāris gadus, kas bija unikāls laiks, bet nevarēja turpināties ilgstoši, jo sākās Austrumeiropas, tajā skaitā, Latvijas kolonizācija no Rietumueiropas puses.

Ģeogrāfiska izvietojuma dēļ Latviju pamazām, bet mērķtcīgi sāka pārņemt Zviedrija un Dānija. Kolonizācijas tehnika ir ļoti vienkārša, tika iedots kredīts G24, kurš tika apgūts un līdz ar to lielākā daļa Latvijas politiķu zaudēja savu neatkarību. Tālāk palika tikai tehnikas jautājums, kā iznīcināt lauksaimniecību atstājot zemniekus bez būtuska valsts atbalsta, kas bijaPSRS gados un rūpniecību, kas izzuda privatizācijas rezultātā, jo tika privatizēta cilvēkiem, kuri bija tālu no biznesa, bet tuvu valsts vari, pie tam, ļoti netalantīgi cilvēki, kas nāca no bijušās komunistiskās partijas. Rezultātā Latvijas ekonomika tika iznīcināta un līdz ar to tika zaudēt finansiālā neatkarība. Tas ļāva ļoti lēti Zviedrijas un Dānijas pilsoņiem, kuriem bija pieejami lēti kredīti pašmājās, izpirkt visus rentablos rūpniecības objektus, mežus, purvus un lauksaimniecības zemi, lai pēc tam to iznomātu vietējiem iedzīvotājiem. Pēc būtības mēs atgriezāmies, laikos, kad Latvijā valdīja vācu elite.

Pagāja vairāki gadi, kamēr iepriekšminētais tika īstenots un politiskā elite pamazām sāka mainīties Latvijā, kas nozīmēja, ka G24 kredīts zaudēja savu ietekmi. Katrs koloniālās politikas īstenotais zina, ka lai īstenotu savas intereses, valstī jābūt spēcīgai, bet viegli ietekmējamai, korumpētai valdībai, kuru pēc nepieciešamības viegli nomainīt (piemēram, lietussargu revolūcija). Rezultātā Zviedrijas bankas dāsni sāka dalīt mūsu politiķiem ļoti lētus kredītus ar tiesībām atprasīt visu summu uzreiz atpakaļ, ja līgums netiek pildīts pienācīgi. Tas izskaidro, kāpēc lielai daļai politiķu deklarācijās ir lielas parādu saistības. Tādējādi politiķi tika uzsēdināti uz īsa pavada, jo par katru lēmumu pret banku vai Zviedrijas kompāniju interesēm, tiks uzreiz sodīts. atbildīgais politiķis ar kredītsaistību izpildes pieprasījumu. Izveidojās interesanta situācija, politiķi atskaitās bankām, bet neatskaitās tautai, kas pēc LR Satverses ievēl Saeimu, kas izveido MK.

Šajā rakstā es aprakstīju savu subjektīvo viedokli par Skandināvijas ietekmi mūsu dzīvē. Interesantākās pārdomas būs nakamajos rakstos, kuros apskatīšu iestāšanos ES, NVO un presi. Rakstot iepriekšējo tekstu, man paliek skumju, ka mūsu valsts ir spējīga būt tikai un vienīgi kādas lielākas valsts kolonija.