Pasaules transformācija


Mūsu pasaule nemitīgi mainās, dzenot uz priekš pārmaiņas, traucoties pāri kultūrai, reliģijai, paražām, tautām un valstīm. No kurienes nākam un uz kurieni ejam, šoreiz nelielas pārdomas pie sulas glāzes, jo tēja sen izdzerta lasot grāmatu.

Ja paskatās etnisko Eiropas karti un politisko karti, tad varēsim ieraudzīt, ka daudzas valstis ir tajā teritorijā, kur no senatnes mitinājās noteiktas tautas. Tehnoloģiju attīstība ļāva saplūst pavisam mazām tautām, kā arī tika likvidētas daudzas mazas valodas. Šis process turpinās aizvien uz priekšu. Ja paskatamies uz pasauli caur kapitālisma prizmu, tad redzēsim, ka lielajām korporācijām, kas dāsni finansē politiķus ASV un citās nozīmīgās valstīs, nav vajadzīgas tautas, kultūras dažādība, vietējās valodas utt. Patiesībā ir pilnīgi otrādi, kapitalismam vajag, lai visur būt pēc iespējas viens standarts, viena valoda, vienota nauda, vienota politiskā iekārta un vienots viss pārējais. Kapēc? Ļoti vienkārši, viendabīgā vidē ir mazākas biznesa izmaksas. Līdz ar to šis vektors gribot mums vai nē, saglabāsies tuvākajā laikā.

Kas notiks nākotnē? Nav jābūt futuristam vai pareģim, lai izdarītu vienkāršu secinājumu: tiks izveidoti vēl lielāki reģionālie milži kā Eiropas Savienība, tiks likvidētas valstis klasiskajā izpratnē, pārveidojot tās par pašvaldībām līdzīgos subjektos. Ja uz zemes jau tagad ir ap sešām naudas valūtām, ar kuru palīdzību notiek gandrīz visa preču apmaiņa, bet vēl globālāk skatoties tā ir viena – ASV dolārs, tad arī vietējās valūtas kaut kad izzudīs vispār. Ja jau pašlaik mums biznesa valoda ir angļu valoda, tad visdrīzāk Eiropā un Āfrikā tā būs kā vienīgā saziņas valoda, jo pārējās valodas zaudēs kā nerentablas biznesa vidē. Kultūra arī pamazām unificēsies, jo globālo korporāciju iespaidā, mēs jau pašlaik patērējam vienu un to pašu mūziku, filmas, modi, sporta veidus utt. Šī tendence aizvien kļūs tikai stiprāka. Pie tam jaunais nežēlīgi iznīcina veco pasaules iekārtu, vienkārši noslaukot, piemēram, arābu valstis vai sen ir noslaucījis Āfrikas vai Latīnamerikas lokālās kultūras.

Cilvēkam piemīt divejāda daba, no vienas puses mēs tiecamies pēc visa jaunā un vēlamies veikt atklājumus un izbaudīt piedzīvojumus, tajā pašā laikā konservatīvi cīnoties pret visu citādāko un svešo, agresīvi aizstāvot no senatnes nākušās tradīcijas un pasaules uzskatus. Neskatoties uz to, pret globāliem procesiem nav iespējams cīnīties, tiem var tikai pakļauties un pielāgoties, cenšoties mainīt un koriģēt lokālas parādības, lai padarītu ērtāku un drošāku apkārtējo vidi jaunajā pasaulē.