Kā uzrakstīt dzejoli?


Šodien vēlos aizsākt nelielu rakstu sēriju par to, kā uzrakstīt literāro darbu, akcentu liekot uz teorētisko sastāvdaļu. Latvijā ir ļoti daudz blogi, kas ir veltīti grāmatām no sižetiskā skatu punkta, kā arī daudz blogu, kur tiek aprakstīts kāda blogera viedoklis par noteikto grāmatu, tomēr, meklējot teoriju, rodas sajūta, ka tā ir atrodama tikai mācību grāmatās vai arī svešvalodā. Ņemot vērā, ka viens no bloga mērķiem ir vairot informācijas esamību tieši latviešu valodā, tad šī tematika noteikti nebūs lieka.

Dzejolis ir literārs darbs, kas visbiežāk ataino autora emocionālo skatījumu uz lietām. Svarīgi, lai dzejolim būtu vienota tēma un pamatmotīvi, kas nozīmē, ka sākot rakstīt pirmo pantu, nākamajiem pantiem jābūt saistītiem.

Kad tēma ir izvēlēta, tad jāpievēršas dzejoļa tēliem, kas var būt dzīvi vai nedzīvi – personificēti.

Nākamais solis ir piešķirt dzejolim tēlainību ar mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem, tādiem kā metafora (pārnestā nozīmē, piemēram, skrien strauts, peld mākoņi utt.), epitets (īpašību uzsvēršana vai spilgts apraksts, piemēram, kvēli mīlēt, akli ticēt utt.), salīdzinājums (salīdzina divas dažādas lietas, piemēram, neliek mieru kā uzbāzīga muša utt.) un simbolisms (apzīmē kādu vispārzināmu lietu vai jēdzienu, nepasakot to).

Dzejolī viens no svarīgākajiem elementiem ir liriskais “ES”, kas nozīmē, ka rakstot dzejoli, autoram nepieciešams izlemt, kā dzejolis attēlos autora pasaules uzskatus un izjūtas par aprakstāmo objektu.

Svarīga sastāvdaļa ir dzejoļa forma, vai tas tiek sadalīts pantos, vai tiek rakstīts vienā garā pantā. Vai dzejolī tiks ievēroti interpunkcijas noteikumi, vai tam būs atskaņas utt.

No citiem literārajiem darbiem, dzejoli atšķir ritms un atskaņu sistēma. Atskaņas ir saskanīgs divu vai vairāku vārdu nobeigums, piemēram, malti – stalti, tēma – vēna utt. Jāpievērš uzmanība ritma veidiem, piemēram, daktila ritms – uzsvars tiek likts uz trešās zilbes no rindas beigām, parasti ritms ir starp pirmo un trešo rindu un otro un ceturto.

No pieredzes varu ieteikt, iegādāties sinonīmu vārdnīcu un skaidrojošo vārdnīcu, kā arī simbolu vārdnīcu, lai dzejolim piešķirtu ne tikai māksliniecisko vērtību, bet arī informatīvu un izglītojošu, kas padara literāro darbu ne tikai interesantāku, bet arī noderīgu lasītājam.

Mans novēlējums, rakstiet, ja pat nekas nenāk prātā, tik un tā mēģiniet un noteikti publicējiet uzrakstīto, tādējādi bagātinot interneta vidi ar mākslu un savām domām.