Iedziļināšanās vaina


Rakstot dažāda veida referātus un cita veida darbus nākas iedziļināties vienā konkrēta tēmā, lai izprastu tās būtību un nozīmi, kā arī mērķi. Žēl, ka ikdienā nesanāk sevi piespiest šādu pieeju izmantot visās lietās. Rezultāts varētu būt ļoti pozitīvs.

Advertisements