Zviedrija pārgāja uz 30 stundu darba nedēļu


Daudzas nozares, kā, piemēram, veco ļaužu pansionāti, hospitāļi un autoservisi pārgāja uz 6 stundu darba dienu jeb 30 stundu darba nedēļu, kas viennozīmīgi ir apsveicami, jo palielinās cilvēku brīvo laiku un padarīs darba laikā paveikto daudz efektīvāku. Domāju, ka arī Latvijā (pašlaik normālais darba laiks ir 8 stundas) vajadzētu virzīties uz šādu modeli, jo pie mums iepriekšminētajās nozarēs darbiniekiem ir milzīgas pārslodzes un tāpēc arī Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc nāvju skaita darbavietās uz iedzīvotāju skaitu.

Strādājam vai vergojam


Darbs skaidrojošā vārdnīcā nozīmē cilvēka mērķtiecīga darbība, lai radītu materiālus vai garīgas vērtības, kas nepieciešamas sabiedrības vajadzībām.

Ja izanalizē iepriekšminēto definīciju, tad darba ir jārada kāda vērtība, kas kalpo visai sabiedrībai, pie tam darbam jābūt ar materiālu vai garīgu vērtību, kas nozīmē, ka darba rezultāti izmanaina esošo pasauli uzlabojot to.

Savukārt verogt, skaidrojošā vārdnīcā definē, kā strādāt smagu darbu bez atlīdzības.

Agrāk vergiem tika nodrošināts ēdiens, pajumte un minimāla medicīniska palīdzība, jo vergam bija materiāla vērtība, kamēr tas varēja strādāt. Vergošana neradīja būtiskas intelektuālas un garīgas vērtības, kā arī neradīja vērtības darba rezultātā priekš darba veicēja.

Ja tu strādā un tev saņemot algu pieteik tikai mājoklim un ēdienam, kā arī tavs darbs nerada vērtības tev un sabiedrībai, tad nozīmē ka tu vergo. Man rodas tāda pati sajūta darbā, jo cik vien nepelni, bet miljonus nenopelnīsi.