Populisma piemērs Darba likumā


Pēc lielām Lr Saeimā diskusijām, tika pieņemti grozījumi LR Darba likumā par to, ka sludinājumos nevarēs nepamatoti prasīt svešvalodas zināšanas. Darba likuma 32. panta 2. prim pants:
“Darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai.”

Pēc būtības tiesību norma, kas ietvērta šajā pantā nerisina problēmu un noteikti nesasniegs likumdevēja mērķi, toties priekšvēlēšanu kampaņas laikā būs labs arguments, lai parādītu 4 gadu darba rezultātus vēlētājiem. Realitātē darba devējs izdomā valodas un kvalifikācijas testus, darba intervijās var sākt runāt angliski vai krieviski utt. Pie tam grūti iebilst, kad darba devējs meklē darba spēku, ar kura palīdzību viņš realizē savas biznesa idejas un pēc manām domām nedrīkst tādā veidā censties ierobežot uzņēmējdarbības brīvību. Ar šo normu tiek padarīts sarežģītāks darbā pieņemšanas process.