Apgredzenot latviešus


Ņemot vērā, ka kopš 2004. gada no mūsu valsts ir izbraukuši vairāk kā 400 000 cilvēku un valsts nezina, kur lielākā daļa atrodās. Līdz ar to rodas problēmas ar statistikas datiem un budžeta aprēķinu, kā arī ar politisko plānošu, no kā cieš iedzīvotāji un sabiedrība kopumā.

Uzskatu, ka būtu lietderīgi apgredzenot katru iedzīvotāju ar elektronisku čipu, lai valsts iestādes varētu kontrolēt cilvēka pārvietošanos. Pirmkārt, policijai būtu daudz vieglāk atklāt noziegumus, otrkārt būtu vieglāk plānot un organizēt ceļa satiksmi, un treškārt, mums būtu precīza statistika, gan par mirušajiem, gan par aizbraukušajiem.

Iespējams Latvijai jākļūst šāda risinājuma ieviesējai, jo tādā gadījumā būsim pirmie uz pasaules.