Vai drīkst publicēt tiesību aktus un spriedumus?


Nesen man bija diskusija par to, vai drīkst publicēt izvilkumus no tiesību aktiem vai spriedumiem. Atbilde ir ļoti vienkārša un īsa, tāpēc nolēmu publicēt to blogā, kā informatīvu ierakstu ar domu, ka varbūt kādam noderēs.

Autortiesību likumā ir ļoti precizi noteikta intelektuāla īpašuma definīcija, kā arī norādīts uz kādiem darbiem nav attiecināma tiesiskā aizsardzība. Autortiesību likuma 6. panta 1. punktā noteikts, ka “Autortiesības neaizsargā normatīvos un administratīvos aktus, citus valsts un pašvaldību iestāžu izdotus dokumentus un tiesas nolēmumus (likumus, tiesu spriedumus, lēmumus un citus oficiālus dokumentus), kā arī šo tekstu oficiālos tulkojumus un oficiālās konsolidētās versijas“, kas nozīmē, ka mēs brīvi varam publicēt valsts izdotus lēmumus, rīkojumus, spriedumus, noteikumus, likumus utt. Vienīgi, kas ir jāņem vērā publicējot iepriekšminētos dokumentus, ka mums ir jāievēro fizisko personu datu aizsardzību, kā arī nedrīkst publicēt dokumentus, kas satur valsts noslēpumu.