Atbildība pret sevi


Nolēmu apskatīt dažus jautājumums, kas rosinaja pārdomas brīvā laikā. Ar ko atšķiras veiksmīgs cilvēks no neveiksmīga cilvēka un vai mēs atbildam sev par neveiksmēm?

Veiksmīgs cilvēks, pēc manām domām, ir tāds cilvēks, kuram izdodas realizēt iepriekš izvirzītos mērķūs, pie tam, kvalitatīvi izpildot katru uzdevumu mērķā sasniegšanai. Iepriekšminētais nozīmē, ka cilvēks vai nu ar dabas dotu talantu, vai ar lielu uzcītību un atdevi, ir spējis izanailizēt un paredzēt riskus un kļūdas, kādas jāņem vērā, lai efektīvi sasniegtu mērķi. Lai būtu tieši par tādu cilvēku, kuram veicas jeb viņš māk paveikt to ko ir iecerējis, jābūt atbildīgam tieši pret sevi. Mums nav jāatbild vecāku, draugu, dzīvesbiedru, valsts vai kā cita priekšā. Mums jābūt atbildīgiem vienīgi pret sevi un visas kļūdas un neveksmes jāadresē sev, tāpēc ka esam brīvi, patstāvīgi cilvēki un mums ir pilnīga rīcības un domas brīvība. Uzskatu, ka nav jāņem vērā citu cilvēku vērtējums par tavu rīcību, bet obligāti nepieciešams stingri analizēt, balstoties uz citu cilvēku teikto, kāpēc konkrēta darbība vai rīcība nenodrošināja izvirzītā mērķa sasniegšanu. Pēc manām domām šāda pieeja ir visu panākumu atslēga.