Klusais pārdomu laiks


Četru nedēļu Adventa laikā cilvēkiem ir mierīgi jāpārdomā sava dzīve, jāatrod iekšējs miers un jāmēģina piedot visiem, kuri gada laikā ir izdarījuši kaut ko sliktu, jāapzvana radiniekiem un jāplāno, kam palīdzēt nākamajā gadā, lai piepildītu ne tikai savu sirdi, bet arī kāda cita sirdi ar prieku. Tajā pat laikā ieejot tirdzniecības centrā, vai ejot pa Vecrīgu, šķiet ka ir izsludināts visas valsts iepirkšanās konkurss un uzvarēs tas, kurš nopirks pirmais jebkādu štruntu. Gribas vien jautāt, a kur palika Ziemassvētku laiks ar visām tām tradīcijām, kas bija domātas cilvēka dvēselei nevis miesai?