Skola kā dzīves izaicinājums


Vairākas dienas presē vai nu kampaņas veidā, vai vienkārši aiz reportieru labās gribas, tiek publicēti raksti par to, ka ar Latvijas parastās vidusskolas diplomu nav iespējams iestāties Kembridžas universitātē. Par šo tēmu nolēmu izteikt savu viedokli, jo sistemātiski tiek kritizēta mūsu izglitības sistēma, kaut arī objektīvi paskatoties, iespēmas nemaz nav tik slikti.

Pirmkārt, par salīdzināšanu ar Kembridžas vai jebkuru citu Anglijas (nevis Lielbritānijas) universitāti jāatgādina, ka studiju maksa gadā tur ir 9000.00 GBP, kas ir aptuveni 12534.00 EUR pēc šodienas valūtas kursa. Ņemot vērā, ka studiju programma ir paredzēta vismaz 3 gadiem, tad trīs gadu laikā studiju maksa jebkurā Anglijas universitātē būs 37602.00 EUR. Papildus jāatzīmē, ka studentam ir kaut kas jāēd un jāvelkā kaut kāds apģērbs. Īrējot istabu ar citiem studentiem un pieticīgi ēdot, papildus studiju maksai var droši pieskaitīt ikmēša izdevumus 700.00 GBP apmērā, kas gadā būtu 8400.00 GBP jeb aptuveni 11699.00 EUR, kas trijos gados būtu 35097.00 EUR, tādējādi par studijām kopā būtu jāmaksā 72699.00 EUR. Man ir ļoti liels prieks, ka taisot presē rakstus par Kembridžas universitāti  saisībā ar to, ka Latvijas vidusskolu diploms tur netiek akceptēts, reportieri uzskata, ka vidējais Latvijas iedzīvotājs mūsu valstī var atļauties savam bērnam izmaksāt studijas Anglijā trīs gadu laikā par tām iztērējot iepriekšminēto naudas summu, pie nosacijuma, ka vidējā neto alga Latvijā 2014. gadā bija 560.00 EUR, kas 12 mēnešos ir 6720.00 EUR. Tad man rodas jautājums, vai nu tiek rakstīts par dažādām Latvijām, no kurām vienā es arī ļoti vēlētos dzīvot, vai arī kādam tiešām ir ļoti bēdīgs izglītības līmenis, it sevišķi matemātikas jomā. Būsim godīgi, apmaksāt studijas ārzemēs saviem bērniem Latvijā var ļoti mazs cilvēku skaits, pie tam lielai daļai cilvēku ļoti nopietnas grūtības sagādā studiju maksas atmaksa par studijām Latvijā, kur studiju maksa ir krietni zemāka. Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš izklāstīto, Latvijas vidusskolu diploma pieņemšana vai nepieņemšana Anglijas universitātē ir tik mazsvarīgs jautājums, ka tas var tikt izmantots vienīgi sabiedriskās domas radīšanai un citiem mērķiem, kas saistīti ar studijām un valsts budžetu. Papildus jāmin fakts, ka tie vecāki, kas tiešām plāno un var atļauties sūtīt savus bērnus studijām Anglijā, iepriekš jau veic nepieciešamos sagatavošanas darbus, sūta bērnus uz vasaras nometnēm ārzēmēs, kur tiek mācīta angļu valoda, nodrošina, ka bērni saņem papildus izglītību vai nu kursos vai privāti un laicīgi nokārto nepieciešamos papildus eksāmenus, jo, ja vecākiem ir nauda un vēlēšanās, visi jautājumi ir atrisināmi.

Otrkart, jāatceras, ka valstī ir tikai viena politika, pēc iespējas vairāk no iedzīvotājiem paņemt nodokļu un nodevu veidā un pēc iespējas iedzīvotājiem mazāk atdod, kas nozīmē, ka izglītības jomā tiks darīts viss, lai izglītību padarīt par lētāku ar mazākiem izdevumiem, tādējādi nevis reformējot, bet optimizējot. Šajā gadījumā izglītības kvalitāte tiek novirzīta pie otršķirīgajiem jautājumiem. Gadiem tiek rakstīts presē, ka skolnieki tiek pārslogoti un mācībās informācijas apjoms nemitīgi pieaug, ļoti daudz reizes tika minēts pasniedzēju atalgojuma jautājums, jo par tādu naudu, kas pašlaik tiek maksāta skolotājiem, spējīgi un talantīgi cilvēki neies strādāt, jo samērā viegli tiem būs iespējams sevi realizēt citur. Kā vēl viena problēma tiek minēta eksaminēšanas sistēma, kad pieaug obligāto eksāmenu skaits, skolu skaita samazinājums utt. Īsumā apkopojot, varētu teikt, ka tiek uzkrātas fundamentālas problēmas, kas netiek ilgstoši risinātas. Papildus varētu pievērst uzmanību skolotāju kvalifikācijas pārbaudei. Ņemot vērā, ka skolotāju skaits samazinās, tad arī kvalifikācijas kritēriji tiek samazināti, lai aizpildītu tukšās vietas. Iepriekšminētais rezultējās ar to, ka skolotājs nespēj izprast mikorklimantu klasē, nespēj nodrošināt skolēnu tiesības būt drošā vidē un netruacēti iegūt izglītību, kad jautājumi ir jākārto pašiem vecākiem vai reizēm pat policijai. Šajā gadījumā paviršais skolotāja darbs tiek attaisnots ar to, kā par tādu atalgojumu neko vairāk sabiedrība nevar jau prasīt, kaut arī pēc tādiem argumentiem, šāds skolotājs būtu vienkārši atbrīvojams no darba, par kvalifikācijas trūkumu.

Treškārt, iepriekšrakstītais par skolu problēmām ir ļoti aktuāls, tomēr objektīvi vērtējot, skolā ir iespējams iegūt labu izglītību, jo tiek piedāvāts mācību materiāls, ir daudz labu skolotāju, kas tiešām kvalitatīvi izpilda savu darbu un strādā daudz vairāk nekā par to skolotājiem tiek maksāts, jo skolotāji saprot, ka viņu ieguldījums ir daudz svarīgāks, par materiālām vērtībam, kas pēc būtības ir pareizi, bet ļoti netaisnīgi no valsts puses, kas lieliski to izmantot. Šeit atliek apskatīt trešo jautājumu, paša skolnieka attieksmi pret mācībām. Skolnieka attieksme pret mācībām veidojās vēl pirmsskolas vecumā, jo vairāk pūļu vecāki velta bērna audzināšanai un disciplinēšanai, jo vieglāk un ar labākiem rezultātiem bērns var apgūt skolā piedāvāto informāciju un iziet apmācību kopumā. Ja vecāki savu bērnu izglīto papildus skolā piedāvātajam, tas ir, runā ar bērnu, apspriež ar viņu sarežģītus jautājumus (arī prims skolas un sākuma klasēs), izskaidro bērnam sarežģītas lietas un parāda pasauli kaut vai apkārtējās vides sfērā, kontrolē, kādu informāciju bērns saņemt izmantojot datoru, kā bērns pavada brīvo laiku, sūta bērnu uz papildus nodarbībām sportā un pulciņos, tad bērns viegli apgūs skolā pasniegto, skolotājiem būs daudz vieglāk strādāt, klasē būs labāks mikroklimats, un beigu beigās no bērna puses tiks pievērsta pastiprināta uzmanība tām lietām, kas viņam būs nepieciešamas, lai pēc skolas turpinātu studijas tieši tur, kur viņš vēlas, par neskatoties uz to, ka vidusskolas diploms daudzās vietās ārpus Latvijas netiek akceptēts, jo izeja un risinājumi vienmēr ir. Apkopojot var secināt, ka lielākā atbildība bērna izglītošanā ir nevis skolai, bet vecākiem. Papildus var minēt to, ka, ja vecāki pievērstu lielāku uzmanību skolotāju darbam, tad arī no skolotājiem prasot vairāk, tiem būtu jāceļ sava kvalifikācija ne tikai zināšanu jomā, bet arī pedagoģisko prasmu jomā.

Kopsavilkumā var minēt, ka gribot kaut ko mainīt, ir jāsāk no sevis paša. Šāda atziņa ir ļoti sena un neapstrīdami pareiza, jo sistēmu un valsti mēs veidojam paši, nevis politiķi vai kādas valsts Latvijas diploma atzīšana vai neatzīšana, kas bieži notiek dēļ tā, ka tā valsts vienkārši aizsargā savu darba tirgu, jo Latvijā ir ļoti daudz talanīgu, gudru un izglītotu cilvēku, kas ļoti viegli izkonkurētu Rietumu valstīs vietējos iedzīvotājus.

Par bēgļiem


A man who suffers from back pain reacts while having a massage by an elderly Afghan refugee man on a roadside on the outskirts of Islamabad, Pakistan, Thursday, Jan. 1, 2015. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Mūsu valsij visdrīzāk nāksies uzņemt bēgļus un pašlaik katram par to ir savs viedoklis, kāds ir par, kāds ir pret, kāds kā vienmēr atturas. Nolēmu izteikt savu redzēju, kā pēc manām domām būtu rinsināms šis jautājums.

Pirmkārt pirms bēgļu uzņemāņas valsij vajadzētu izstrādāt politiku šajā jautājumā, pēc tam uzstādīt mērķi un izvirzīt uzdevumus mērķa sasniegšanai. Tas tā no plānošanas Ābeces teorijas. Protams pašlaik pie mums neviens īsti nedomā par valsts politiku attiecībā pret bēgļiem un visi klusībā cer, ka iegūstot bēgļa statusu, visi atbraukušie kā pēc komandas dosies uz Vāciju vai Zviedriju, bet Latvija saņems tikai naudu par bēgļiem un ar to lieta tiks izbeigta.

Otrkārt, pēc politikas izveides, mums būtu labi izstrādāt kritērijus, kādus bēgļus mēs ņemam, tas, ja nu kas, arī ir iespējams, jo, piemēram, Slovākija jau ir pateikusi, ka ņems pie sevīm tikai kristiešus. Uzskatu, ka diskriminācija pēc reliģiskās piederības nav īsti vietā, jo galu galā ne jau reliģija nosaka cilvēka būtību, bet gan cilvēka audzināšanas, kultūras un zināšanu līmenis. Iepriekšminēto iemeslu dēļ, būtu ļoti labi noteikt, ka Latvija uzņem tikai tos bēgļu, kuriem ir augstākā izglītība, piemēram, medicīnā, IT, elektroinženierijā utt. Lai tas neizskatītos pa visam nesmuki, tad mēs varētu piekrist nevis 250 bēgļu uzņemšanai, bet gan 1500, iespaidīgs skaitlis un labs pienesums mūsu tautsaimniecībai.

Ko darīt, ja pārējās valstis nepiekristu mūsu noteikumiem? Latvija ir suverena valsts un mums ir tiesības darīt tā, kā mums ir izdevīgi, ērti un labi, nekautrējoties, ka tas kādam nepatiks, jo visiem galu galā izpatikt nevar, bet savu labumu situācijā gūt ir iespējams.

Mēs dzīvojam paralēlās pasaulēs un realitātē


paralel_worlds

Beidzot saņēmos uzrakstīt kaut ko lielu un ievērības cienīgu, lai paplašinātu redzes loku, skatoties uz apkārt notiekošo. Uzreiz vēlos pateikt, ka rakstīju zemāk esošo tekstu, balstoties uz savu personīgo un citu cilvēku pieredzi, pārdomām, lasīto un skatīto.

Daudzās filmās un grāmatās tiek izvirzītas terorijas un aprakstītas paralēlās pasaules, par kurām ceļo visdažādākie varoņi, nokļūstot visneparastākajās situācijās. Uzdevu sev jautājumu, vai tas ir iespējams nepielietojot tehnoloģijas un neejot cauri dažādiem apļveidīgajiem enerēģijas laukiem. Galu galā visu izvērtējot nonācu pie interesantiem secinājumiem, bet visu pēc kārtas.

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, sastāv no dažādām materiālām lietām un gaismas staru lūzuma rezultātā, nonākot tiem acu ābolā, smadzenes izveido attēlu, kas tiek nodots mūsu smadzenēm, lai ievākto informāciju apstrādātu un saglabātu. Līdz ar to, mūsu smadzenēs tiek izveidota vesela vizuālā pasaule, kurai tiek pievienota skaņa un cita veida informācija, kas nāk no mūsu maņu orgāniem. Pēc būtības apkārtējā pasaule tiek izveidota mūsu smadzenēs, bet pašas lietas mēs nemaz neredzam, bet redzam tikai informāciju par tām. Piemēram, ja mēs skatamies uz galdu , pēc tam aizstāsam acis, tad galds tiek noņemts, mums nezinot, kamēr mēs neatvērsim acis un neiegūsim informāciju par to, ka galds ir noņemts, mūsu pasaulē galds atradīsies iepriekšējā vietā, savukārt, ja esot ar aizstāsītām acīm, mēs smadzenēs galdu pārvietosim, tad mūsu pasaulē galds izmainīs novietojumu, kaut arī realitātē galds paliks iepriekšējā vietā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, secinām, ka katrs dzīvo savā pasaulē, kura ir uzprojecēta katra indivīda smadzenēs un ir atkarīga no viņu maņu orgāniem, iepriekšējās pierdzes un emocijās, ar kādām tiek uztverts apkārt notiekošais. Līdz ar to, skatoties uz katru cilvēku, varam paskatīties uz būtni no citas pasaules, jo viņa uztvere viennozīmīgi atšķiras no mūsējās. Tas nozīmē, ka ejot garām cilvēkiem pūlī, mēs itkā lidojām gar paralēlām pasaulēm, kā to varētu darīt kosmosa kuģis, lidojot starp planētām un to pavadoņiem.

Interesanti arī tas, ka ķermenim ievācot priekš smadzenēm dažāda veida informāciju, tiek izveidota unikāla pasaule, kurā cilvēks dzīvo. Smadzenes visu informāciju sakārto tādā veidā, lai mēs justos droši un varētu kontrolēt apkārt notiekošo, bet gadījumā, kad gadās neparedzēti apstākļi vai papildus stress, izveidotajā pasaulē smadzenēm ir jāveic korekcijas un pārveidojumus, kas nozīmē bezmiegu, depresiju, bailes, nogurumu, dusmas, izmisumu utt. Piemēram pārtraucot attiecības ar otru cilvēku, tiek pilnībā sagrauta pasaule, kurā mēs dzīvojam, jo otrs cilvēks bija neatņemama pasaules daļa un rezultātā, kamēr smadzenes veic nepieciešamos informācijas apkopjumus un modelē jaunu drošu un piepildītu pasaules moduli, mēs jūtam sarūgtinājumu, sāpes un ilgas pēc otra cilvēka. Tas ir līdzīgi, ka pilsētai atslēgt elektrību un, kamēr visi apradīs ar svecēm, paies laiks, kurā būs jūtams diskonforts.

Atliek izdarīt pēdējo secinājumu, ja mūsu izveidotās pasaules modulis, kas mūms neliek jūsties labi un omulīgi, tomēr nenoved mūs pie vēlamajiem mērķiem, vai sliktākajā gadījumā, ved mūs pilnīgi pretējā virzienā uz morālo un iekšējo iznīcību, tad iespējams mūms ir jāsagrauj mūsu esošo pasauli, jācenšās mainīt ierastais dzīves ritms un stils, lai smadzenēm sāktu piekļūt cita veida informācija un būtu pieejams cits materiāls, no kā būtvēt pasauli, kurā nākotnē nāksies dzīvot.

Lielā piektdiena – Baznīcas apmeklējums


jbaznica

Vakar nolēmu izdarīt kaut ko atbilstošu reliģiskajiem svētkiem – apmeklēt Lielās piektdienas dievkalpojumu. Kaut arī neesmu reliģiozs cilvēks, tomēr ar cieņu izturos pret katra cilvēka ticību un tradīcijām. Vēlos padalīties ar saviem iespaidiem un domām saistībā ar mūsdienu baznīcu.

Vakar ienākot baznīcā man iepatikās pati gaisotne, kas virmoja visapkārt. Sajūta līdzinājās ceļojumam laikā, kad baznīcu piepildīja simtiem cilvēku, par ko liecināja lielais solu daudzums. Baznīca bija ar izteiktu minimalisma stilu un koka altāru. Izbrīnija cilvēku daudzums, to bija ļoti maz, aptuveni 5-7% no ietilpības, ja ne mazāk. Lielākā daļa apmeklētāju bija pensionāri vai pirms pensijas vecuma. Konstatēju to, ka biju visjaunākais Lielās piektdiena dievkalpojuma apmeklētājs, kas mani pārsteidza, jo man sen vairs nav 20 gadi. Kad visi bija sanākuši, tad priesteris nolasīja fragmentu no Bībeles, ko pārtrauca kora dziemas par Bībeles ainām. Ņemot vērā, ka zinu lasīto stāstu, tad man nelikās stāstītais īpaši aizraujoši, tāpēc nodevos pētīšanai un pārdomām, kāpēc baznīcā ir tik maz cilvēku un kā to varētu labot.

Secināju, ka produkts ko piedāvā baznīca mūsdienās nesaskan ar mūsdienu folosofiju. Mūs no bērnības māca, ka esam neatkarīgi, brīvi, grudri, varoši un spēcīgi, bet paznīca tajā pašā laikā saka, ka esam grecīgi un mazi Dieva priekšā. Ja 300 gadus atpakaļ cilvēki piekrita baznīcas piedāvātajai domāšanas formai, tad mūsdienās daudziem ir pilnīgi pretēji uzskati. Tas nozīmē, ka baznīcai nepieciešams uzlabot un modarnizēt piedāvāto pakalpojumu, par ko cilvēki būtu gatavi maksāt. Es redzu uzlabošanas iespējas komunikācijās ar sabiedrību un uzskatu maiņu. Pirmkārt, priesterim jākļūst nevis par Dieva sūtni un pārstāvi, bet par koordinētāju cilvēka attiecībās ar Dievu, kas nesaka kā vajag, bet rosina domāt kapēc tā vajag, ļaujot cilvēkam pašam noteikt kas ir labi un kas nē. Otrkārt, svēto rakstus nepieciešams pielāgot mūsdienu prasībām un atjaunot tos, tāpēc, ka klausīties katrus Ziemasvētkus, Lieldienas utt. vienus un tos pašus tekstus kļūst garlaicīgi jau pēc otrās reizes.

Es labprāt gribētu, lai baznīca izmaina produkta pasniegšanas stilu. Nevis mums jālūdz par piedošanu, bet jālūdz, lai sakārtotu savu iekšējo pasauli, mums nevis jājūtas vainīgiem par to, ka grēkojam, bet jāmeklē ceļi, kā uzlabot sevi, mums nevis jāziedo baznīcai, bet jāmaksā par pakalpojumu, bet jāziedo trūcīgajiem un invalīdiem.

Man ir aizdomas, ka neko nemainot mūsu zemē paliks tikai Katoļu baznīca, kas pēc būtības ir bagāta un Pareizticīgo baznīca, kas ir vēl bagātāka, bet Luterāņu baznīcai nebūs ilgs mūžs, ja netiks veiktas reformas filosofijā, domāšanā utt., bet nevis cilvēku, bet baznīcas funkcionāru rindās.

Francijas ekonomisko problēmu risinājums


Kaut arī dzīvojam 21. gs., tomēr ekonomisko problēmu risināšanai lielās valstis izmanto sen izstrādātus un drošu līdzekļus – karš un resursu izzagšana.

Šodien Francija nolēma turpināt savu militāro uzvaras gājienu savās bijušās kolonijas zemēs un ieveda karaspēka vienības Centrālajā Āfrikas republikā. Izskatās, ka priekš ekonomisko problēmu risināšanas, dažām Āfrikas valstīm būs japadalās ar saviem dabas resursiem un nedaudz jāziedo sava neatkarība par labu bijušajiem kolonizātoriem. Protams, no Latvijas viedokļa mēs apsveicam Francijas centienus, jo vēl viena Spānija vai Itālija ekonomiskā ziņā, mums ES nav vajadzīga, tāpēc arī uz CAR visdrīzāk nosūtīsim savus instruktorus, kas apmācīs vietējos jauniešus, kas domā, ka veidos nopietnu armiju.

Latvijas kolonizācija – sākums


colonial_politic_1

Izdomāju, ka varētu aprakstīt savu redzējumu par to, kas notiek Latvijā un lielākā daļā Austrumeiropā. Ņemot vērā, ka neesmu saistīts nekādā mērā ar žurnalistiku un nestrādāju valsts iestādē, tad varu aprakstīt ļoti subjektīvu un nepopulāru Latvijas attīstības modeli pēc PSRS gadiem līdz pat mūsdienām. Esmu skatījies daudz raidījumus un lasījis dažādu literatūru par vēsturi, pie tam studiju laikā noliku eksāmenu Starptautiskajās tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un Ārvālstu tiesību vēsturē, kas sniedza man iespēju paskatīties uz lietām globāli un no iekšpuses. Centīšos paskatīties uz lietām virspusēji, lai aptvertu pēc iespējas lielāku laika posmu.

Pirms pievērsties Latvijai, mums jāatgriežas Eiropā 300 gadus iepriekš apskatot tajos laikos esošo spēku izvietojumu Eiropā. Eiropas ziemeļos bija Zviedrijas karaliste, kas aptvēra šodienas Somijas Igaunijas un Latvijas ziemeļu teritoriju, kas piederēja Polijai. Zviedrijas karalistes ietekme uz Igaunijas un Latvijas teritorijas kultūru bija liela, pie tam, jau toreiz zviedri saprata, ka Baltijas reģions ir ļoti perspektīvs savu biznesa projektu realizācijai ar salīdzinoši labu klimatu un izdevīgu ģeogrāfisko izvietojumu, kas pavēra iespējas kontrolēt svarīgus tirdzniecības ceļus.  Rietumos, Zviedriem tagadējās Norvēģijas vietā bija Dānijas karaliste, bet aiz Dānijas karalistes atradās ļoti spēcīga un ietekmīga Lielbritānijas karaliste. Jāatzīmē, ka toreiz bija kolonialisma laikmets un valstis centās iegūt aizvien jaunas kolonijas, kā arī palielināt militāro un ekonomisko ietekmi uz vajākām valstīm. Šāda pasaules kārtība pastāvēja līdz II pasaules karam. Vairākus gadsimtus Eiropas politika tika vērsta uz kolonizāciju.

Atgriežoties mūsdienās 1991. gadā. Latvijas un daudzas citas Austrumeiropas valstis ieguva neatkarību, jo sabruka PSRS un beidza pastāvēt Varšavas līgums. Tas nozīmē, ka Krievijas ekonomiskā, politiskā un kultūras ietekme būtiski samazinājās. Visu Austrumeiropas valstu ekonomikas bija vājas un konkurēt nespējīgas, kas nozīmēja, ka lielu daļu rūpniecības nāktos modernizēt, bet otru daļu aizvērt ciet. Pēc PSRS sabrukuma Latvijā un citās valstīs tik tiešām bija pilnīga neatkarība pāris gadus, kas bija unikāls laiks, bet nevarēja turpināties ilgstoši, jo sākās Austrumeiropas, tajā skaitā, Latvijas kolonizācija no Rietumueiropas puses.

Ģeogrāfiska izvietojuma dēļ Latviju pamazām, bet mērķtcīgi sāka pārņemt Zviedrija un Dānija. Kolonizācijas tehnika ir ļoti vienkārša, tika iedots kredīts G24, kurš tika apgūts un līdz ar to lielākā daļa Latvijas politiķu zaudēja savu neatkarību. Tālāk palika tikai tehnikas jautājums, kā iznīcināt lauksaimniecību atstājot zemniekus bez būtuska valsts atbalsta, kas bijaPSRS gados un rūpniecību, kas izzuda privatizācijas rezultātā, jo tika privatizēta cilvēkiem, kuri bija tālu no biznesa, bet tuvu valsts vari, pie tam, ļoti netalantīgi cilvēki, kas nāca no bijušās komunistiskās partijas. Rezultātā Latvijas ekonomika tika iznīcināta un līdz ar to tika zaudēt finansiālā neatkarība. Tas ļāva ļoti lēti Zviedrijas un Dānijas pilsoņiem, kuriem bija pieejami lēti kredīti pašmājās, izpirkt visus rentablos rūpniecības objektus, mežus, purvus un lauksaimniecības zemi, lai pēc tam to iznomātu vietējiem iedzīvotājiem. Pēc būtības mēs atgriezāmies, laikos, kad Latvijā valdīja vācu elite.

Pagāja vairāki gadi, kamēr iepriekšminētais tika īstenots un politiskā elite pamazām sāka mainīties Latvijā, kas nozīmēja, ka G24 kredīts zaudēja savu ietekmi. Katrs koloniālās politikas īstenotais zina, ka lai īstenotu savas intereses, valstī jābūt spēcīgai, bet viegli ietekmējamai, korumpētai valdībai, kuru pēc nepieciešamības viegli nomainīt (piemēram, lietussargu revolūcija). Rezultātā Zviedrijas bankas dāsni sāka dalīt mūsu politiķiem ļoti lētus kredītus ar tiesībām atprasīt visu summu uzreiz atpakaļ, ja līgums netiek pildīts pienācīgi. Tas izskaidro, kāpēc lielai daļai politiķu deklarācijās ir lielas parādu saistības. Tādējādi politiķi tika uzsēdināti uz īsa pavada, jo par katru lēmumu pret banku vai Zviedrijas kompāniju interesēm, tiks uzreiz sodīts. atbildīgais politiķis ar kredītsaistību izpildes pieprasījumu. Izveidojās interesanta situācija, politiķi atskaitās bankām, bet neatskaitās tautai, kas pēc LR Satverses ievēl Saeimu, kas izveido MK.

Šajā rakstā es aprakstīju savu subjektīvo viedokli par Skandināvijas ietekmi mūsu dzīvē. Interesantākās pārdomas būs nakamajos rakstos, kuros apskatīšu iestāšanos ES, NVO un presi. Rakstot iepriekšējo tekstu, man paliek skumju, ka mūsu valsts ir spējīga būt tikai un vienīgi kādas lielākas valsts kolonija.

Valsts samazina garantēto minimālo ienākumu līmeni


Izlasot ziņās, ka LR plāno no nākamā gada samazināt GMI no 40 Ls apmēra līdz 35 Ls apmēram, sākumā izsauca manī smieklus, tad dusmas un pēc tam bezcerību, jo mūsu valsts politiķi ir ciniski, stubli un aprobežoti. Lai nebūtu iepriekšminētie vārdi bez pamata, tad nolēmu tos arī pamatot.

Ciniski. Lauku apvidos GMI, kad valsts garantē, ka cilvēkam noteikti katru mēnesi ienākums nebūs mazāks par 40 Ls, ir liels ienākums un samazinot to, samazināsies naudas apgrozijums vietējos veikalos, medicīnas iestādēs un citus, tas nozīmē, ka pašvaldības nevarēs nodrošināt cilvēka tiesības, kas noteiktas, gan starptautiskajos tiesību aktos, gan nacionālā līmenī par infrastruktūras pieejamību, jo zināma daļa pakalpojumu sniedzēju vienkārši nevarēs izdzīvot. Tas nozīmē, ka valsts, lai pazeminātu lauku īpašumu cenas un ļautu Zviedrijas, Dānijas un citu valstu fondiem pēc iespējas lētāk izpirkt cilvēku īpašumus.

Stubli. Strādām citu valstu iedzīvotāju labā ir stulbi un pēc būtības tā ir nodevība. Pie tam, samazinot GMI, automātiski tiek samazinātas citas sociālās palīdzības izmaksas no valsts un pašvaldību puses, kas samazinās velmi un motivāciju pašvaldībā darboties ar mērķī palielināt savu budžetu, jo izmaksas tak būs mazākas. Tas novedīs pie vēl lielāka pagrimuma.

Aprobežoti. Jo nabadzīgāki cilvēki, jo mazāka iespēja, ka viņi kātreiz iesaistīsies darba tirgū vai uzsāks savu biznesu, līdz ar to arī nākotnē šie cilvēki nenesīs pievienoto vērtību, bet tikai patērēs grāšus, ko viņiem atmetīs sabiedrība.

Šāda situācija liecina par to, ka valstij nav naudas un, ka iespējams pēc gada Latvijai būs jāaizņemas papildus miljardu no starptautiskajiem aizdevējiem.

Pilsētu obligācijas


Šodien pārskatot ārzemju ziņu portālus, uzgāju interesantu rakstu par to, ka Detroitas pilsētu grib likvidēt un administratīvi pārformēt. Ja kādam interesanti, var iepazīties ar informāciju iekopējot šo saiti:

http://detroit.cbslocal.com/2012/11/28/state-senator-proposes-dissolving-city-of-detroit/

vai

http://lenta.ru/news/2012/11/29/dissolve/

Kaut arī pats raksts ir domāts informēt ASV iedzīvotājus par iespējamām izmaiņām Mičiganas štatā, tomēr arī mēs varam pasmelties jaunas idejas, proti, rakstā minēts, ka Detroita grib risināt savas finansiālās problēmas izlaižot obligācijas, tādējādi piesaistot ievērojamus naudas līdzekļus.

Varbūt būtu liederīgi, ja Latvijas pilsētas ietu šādu ceļu un izlaistu obligācijas, ar kuru palīdzību piesaistītu naudas līdzekļus infrastruktūras izbūvei vai kādu ekonomiski svarīgu projektu realizācijai. Tas palīdzētu izvairīties no pasaulē darāgākiem tiltiem un citiem apšaubāmiem pašvaldību projektiem, kuros lauvas tiesu saņem kredītiestādes. Latvijā attīstot obligāciju tirgu varētu paātrināt ne tikai pašvaldību attīstību, bet arī mazināt korupciju tajās.

MS Office – atgriešanās pie vecajām vērtībām


Jau ilgāku laika periodu, tas ir, 3 gadus lietoju bezmaksas ofisa programmas, kā Openoffice un vēlāk Libreoffice. Problēmu nebija, kamēr bija nepieciešams sastādīt tekstu un varēju saglabāt openoffice failu formātā .odt, kas ir līdzīgs .doc formātam, tomēr ar būtiskām atšķirībām. Ja bija nepieciešams nosūtīt kādu failu pa e-pastu, tad saglabāju visu .doc formātā bez nekādām problēmām.

Jau no laika gala zinu, ka bezmaksas programmām ir viens būtisks trūkums, tās strādā, kamēr lietotājs izmanto standarta funkcijas, jo priekš standartajām funkcijām programmas kodā ir izlabotas iespejamās kļūdas un novērstas nepilnības. Sarežģījumi rodas tad, kad nepieciešams novirzīties no ierastā ceļa. Manā gadījumā tas notika ar prezentācijām. Nevienam neiesaku taisīt prezentāciju ar Libreoffice palīgprogrammas Impress palīdzību, ja prezentēt nāksies no datora, kurā ir vienīgi MS powerpoint. Nepilnība ar Impress ir tā, ka tā ir pilna ar kļūdām, jo saglabājot Impress progrāmmā apstrādātu failu .ppt formātā radīsies kļūda ar burtu šriftu un background var pazusts jebkurā brīdī demostrācijas laikā vai pirms tās. Arī slide show režīms nepārliecināja mani par labu iznākumu, jo gan fons, gan daļa atstarpju bija kaut kur nozudusi un pašā failā veidojās nesaprotamas teksta nobīdes ar katru jaunu palaišanu.

Lai izkļūtu no sarežģītās situācijas, uztaisīju Uninstall Libreoffice progrāmmai, bet vēlāk ar lielāko prieku ieinstalēju MS Office 2007 (2010 man nepatika). Tādat izvēli pēc iespējas jāverš uz maksas progrāmmu šajā gadījumā, jo bezmaksas produkts ir ar stipri zemāku kvalitāti. Izvēli bija izdarīt viegli, jo pēdējā laikā pamazām sāku atteikties no opensource. Sākumā atteicos no linux – Fedora un tagad no Libreoffice.

Latvijas Krājbankas darbības apturēšana


Labvakar!

Nesen 21.11.2011, tika apturēta LKB darbība, kas liek atcerēties 2008. gada novembri. Ja kāds arī paredzēja krīzi, diez vai doma bija, ka vēsture var atkartoties tik precīzi.

Paskaidrošu savas bažas. Problēma nav tajā, ka finansiālas problēmas ir privātai bankai, bet gan tā slēpjās daudz dziļāk. Latvijai no nākamā gada vairs netiks pārskaitīts naudas tranš par aizdevumu un valstij nāksies refinansēt parādu privātā sektorā pārdodot valsts vērtspapīrus. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja pēc šī incidenta, kā līdzīgi notika 2008. gadā, Latvijai tiks pazemināts kredītreitings un pārfinansēšana nebūs iespējama, jo mums vienkārši nebūs tik daudz naudas, lai maksātu piemēram 9% gadā par valsts obligācijām. Tākā iespējams Latvijai nāksies aizņemties nākamgad vēl un līdz ar to mūsu ekonomika samazināsies uz kādiem pasmit procentiem.

Lai veicās!