Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās – 5 (jurisdikcija)


Zemāk izlasāms referāta turpinājums, kur aprakstīta Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās jurisdikcija. Galvenais neaizmirst, ka pamatā tribunāls darbojās ANO konvencijas ietvaros. Ņemot vērā, ka tas ir referāts, tad kaut kādas oriģinālas domas atrast šajā darbā būs praktiski neiespējams, toties var smelties informāciju par šo starptautisko organizāciju.

Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās nav ar vispārēju jurisdikciju. Tribunāls fokusējas uz ANO Jūras tiesību konvenciju, bet iespējams, ka jurisdikcija tiek piešķirta ar starptautiskajām vienošanām” (Andersons, 2008: 508). No iepriekšminētā var secināt, ka puses var izvēlēties Tribunālu strīda izskatīšanai, to nosakot savā starpā noslēgtajā līgumā. Pušu tiesības brīvi izvēlēties strīda izšķiršanas institūciju ir noteiktas ANO Jūras tiesību konvencijā. “Parakstot, ratificējot šo Konvenciju un pievienojoties tai vai arī jebkurā laikā pēc tam valstij ir tiesības, rakstveidā par to paziņojot, izvēlēties vienu vai vairākus no šādiem strīdu izšķiršanas ceļiem, kas attiecas uz šīs Konvencijas interpretēšanu vai piemērošanu: a) Jūras tiesību starptautiskais tribunāls, kas izveidots saskaņā ar VI pielikumu; b) Starptautiskā tiesa; c) šķīrējtiesa, kas izveidota saskaņā ar VII pielikumu; d) speciālā arbitrāža, izveidota saskaņā ar VIII pielikumu noteiktu kategoriju strīdiem, kas norādīti VII pielikumā” (ANO Jūras tiesību konvencija, 2005: 287). Svarīgi atzīmēt, ka pusei izvēloties izšķirt strīdu Starptautiskajā tribunālā jūras tiesībās “Jebkurš lēmums, ko ir pieņēmusi tiesa…, kuru kompetence pamatojas uz šo [konvencijas] nodaļu, ir galīgs un visām strīdā iesaistītajām pusēm obligāti izpildāms” (Turpat, 296).

Tribunāls ir pieejams visām Dalībvalstīm” (ANO Jūras tiesību konvencija, 2005: VI pielikums 20), kas nozīmē, ka Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās izskata strīdus starp starptautisko tiesību subjektiem, kas var būt arī starptautiskā organizācija, kas pievienojās ANO Jūras tiesību konvencijai. Subjektiem, kas nav pievienojušies konvencijai, ir tiesības izmantot tribunālu savu strīdu risināšanai. “Tribunāls ir pieejams subjektiem, kuri nav Dalībvalstis, jebkurā lietā, kura tieši paredzēta XI daļā, vai jebkurā lietā, kura nodota izskatīšanai Tribunālam saskaņā ar jebkuru citu vienošanos par Tribunāla kompetenci, kurai piekritušas visas lietas puses” (Turpat, 20).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.