Mainīgā pasaule


pic_01_nature

Šoreiz nedaudz par izjūtām un pasaules skatījumu. Piedzimstot, mēs sākam nepārtrauktu pasaules iepazīšanu un izzināšanu. Mēs iemācamies atšķirt krāsas, smaržas, diennakts daļas, cilvēkus un savas izjūtas. Ar laiku cilvēks iemācās pielietot iegūto informāciju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un turpinātu attīstību. Kaut kad esot izzināšanas procesā, tu pēkšņi apstājies un sāc domāt kā mainījusies pasaule kopš tu tai sāki sekot. Atmiņās paradās daudz mirkļi, kas iepriekš izskatījās vienkārši, saprotami un patīkami, toties tagad visas lietas izskatās citādāk, ne tik krāsainas un interesantas. Pamanot pārmaiņas uztverē, sāc uzdod vienkāršu jautājumu, kas ir mainījies, vai pasaule mums apkārt vai arī mēs paši. Atbilde, protams, ir vienkārša, jo ejot pa pilsētas skaistajām ielām, apmeklējot tās pašas vietas ko iepriekš, tu saproti, ka ir zudis iepriekšējais vietu mirdzums, izgaisa sapnis, kas tika radīts no pirmo iespaidu sajūsmas. Paliek tikai drūma un ar fantāziju nepapildināta realitāte. Risinājums ir ļoti vienkārš, jāmeklē jaunas vietas, jaunus iespaidus un jaunu attīstības virzienu gan fizisku, gan garīgu, ko arī visiem novēlu.