Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās – 4 (uzbūve)


Publicēju atlikušo informāciju par Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās uzbūvi. Turpmākos ierakstos tiks aprakstīta tribunāla jurisdikcija un procedūra.

Jūras dibena strīdu izskatīšanas palāta sastāv no 11 locekļiem (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,). “Palātas priekšsēdētājs vada palātu un uzstāda prioritātes pārējiem locekļiem” (Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās noteikumi, 1997: 24). Iepriekšminētais nozīmē, ka tribunāla priekšsēdētājam nav tiesības ietekmē palātas darbu, līdz ar to palāta ir autonoma lietu izskatīšanas procesā. Nosakot šādu kārtību, palātas locekļiem tiek noteikta vēl lielāka neatkarība. Jūras dibena strīdu izskatīšanas palāta ir noteikta ANO Jūras tiesību konvencijā, kā pastāvīga un patstāvīga tribunāla struktūrvienība.

Uz šī referāta sagatavošanas brīdi, Starptautiskajā tribunālā jūras tiesībās ir izveidotas četras speciālās palātas strīdu izšķiršanai: Palāta lietu vienkāršotai izskatīšanai, Palāta zvejniecības strīdu izšķiršanai, Palāta jūras vides strīdu izskatīšanai un Palāta jūras robežu strīdu izskatīšanai (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,).

Palāta lietu vienkāršotai izskatīšanai tika izveidota strīdu risināšanai pēc vienkāršotas procedūras, ka puses vēlas to izmantot, kā arī palāta ir tiesīga piemērot pagaidu līdzekļus, līdz galīga lēmuma pieņemšanai. Palāta sastāv no priekšsēdētāja, pieciem locekļiem un diviem rezerves locekļiem gadījumam, ja kāds no pieciem locekļiem neveikt lietas izskatīšanu. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta zvejniecības strīdu izšķiršanai tika izveidota, lai izskatītu strīdus par dzīvu jūras resursu glabāšanu un iegūšanu. Palāta sastāv no deviņiem locekļiem – priekšsēdētāja un astoņiem partastiem locekļiem. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta jūras vides strīdu izskatīšanai ir izveidota, lai izskatītu strīdus starp pusēm par jūras saglabāšanu un aizsardzību. Palāta sastāv no priekšsēdētāja un astoņiem locekļiem. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta jūras robežu strīdu izskatīšanai ir izveidota, lai izskatītu strīdus starp pusēm par jūras robežu strīdiem, ja puses tam piekrīt. Ņemot vērā šādu strīdu nozīmību, jo palātas lēmums var ietekmēt un izmanīt valsts robežas, palāta sastāv no priekšsēdētāja un desmit locekļiem.

Jāatzīmē, ka uz referāta sagatavošanas brīdi Starptautiskajā tribunālā jūras tiesībās ir izveidota speciāla palāta konkrēti tikai viena strīda izskatīšanai, ko nevar pieskaitīt pie iepriekšējām četrām palātām, kas bija izveidotas strīdu kategorijai nevis konkrētam strīdam. Spaciālā palāta tikai izveidota 2000. gada 20. decembrī, lai izskatītu strīdu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par zobenszivs krājumu izmantošanu un saglabāšanu Dienvidaustrumu Klusā okeāna teritorijā. Palāta sastāv no priekšsēdētāja un četriem locekļiem (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,).

3 responses to “Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās – 4 (uzbūve)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.