Liberté, égalité, fraternité


fr_rev

Lūk tāds uzraksts ir uz eurocenta monētas, kas tika laista apgrozībā Francijā. Uzraksts, kas radies Lielās franču revolūcijas laikā un kas ietver tik daudz iekš sevis. Liberté, égalité, fraternité, nozīmē brīvība, vienlīdzība, brālība. Trīs vārdi, kas ir gan romantiski, gan asiņaini un nežēlīgi. Tikai un vienīgi caur asinīm var iegūt brīvību, panākt vienlīdzību un to visu darot izjust brālību. Uz to mudināja pirms Lielās franču revolūcijas vairāki filosofi un citi domātāji, kuriem bija apnikusi elites dārgā un krāšņā dzīve, nemitīgais trūkums, bezizejas sajūta un nevienlīdzīgi noteikumi priekš dažādiem sabiedrības slāņiem un šķirām. Lielā franču revolūcija aprija savus bērnus un iznīcināja daudz labu cilvēku, tomēr vienu franču revolūcija parādīja, ka neviena vara nevar būt spēcīgāka par cilvēkiem, kas atrodas zemākajos sociālajos slāņos un ka valsts varai ir jāņem vērā visu cilvēku intereses.

Starp citu, speciāli ieliku bildi, kas nekādā veidā nav saistīta ar Lielo franču revolūciju, bet diemžēl gan mācību grāmatās, gan daudzi izglītoti cilvēki uzskata, ka glezna ir tapusi tieši tajā laikā, kaut arī patiesībā tā tika uzgleznota par godu sacelšanās 19. gs. 60. gados un cilvēks platmalē ir pats darba autors.