Lielā talka un atbildība


SN_01

Nekad neesmu sapratis tos cilvēkus, kas katru gadu pulcējas ar grābekļiem un maisiem, lai varonīgi dotos cīņā ar atkritumiem. Protams, viens no iemesliem ir parādīt savu attieksmi pret vidi un ielikt pāris foršas bildes facebook un instagram profilā, bet diemžēl tas nevar uzlabot kopējo tīrības stāvokli.

Diemžēl, tāda pulcēšanās vienreiz gadā reālu pienesumu mūsu valsts publisko vietu tīrībai nenes un tas ir saprotams, jo piegružots tiek visu cauru gadu. Vai ar to var cīnīties? Jā, pie tam, mums Krimināllikumā ir paredzētas sankcijas par vides bojāšanu un piegružošanu, kā arī, ja tas tiek darīts mazākā apjomā, ir paredzēta administratīvā atbildība. Iepriekšminēto atbildību var piemērot Valsts un Pašvaldības policija. Ja paskatāmies kaut vai Tiesu informācijas sistēmas mājas lapā par piemērojamajiem pantiem krimināllietās, tad pantus saistībā ar vidi, jūs tur atradīsiet ļoti mazā skaitā, vai varbūt pat neatradīsiet vispār. Līdz ar to iznāk šāda bilde: mūsu apkārtējā vide tiek piegružota, ko pierāda lielie atkritumu maisi, kas tiek piepildīti talkas laikā, savukārt atbildība par piegružošanu tiek piemērota reti, un atbildības piemērotājs ir policija. No iepriekšminētā var izdarīt secinājumu, ka daudz efektīvāk par Lielo talku, būtu aktīvai sabiedrības daļai iesaistīties darbā ar policiju, ziņojot par piegružošanu, kad tā tiek pamanīta, aizturot cilvēkus, kas to dara un nododot tos tiesībsargājošām institūcijām, kā arī uzraugot kriminālo un administratīvo procesu pēc tam, kad vainīgais tiek nodots policijai.

Lūk augstāk aprakstītais ir veids, kādā ir jādarbojas cilvēkiem, kuri patiešām vēlas padarīt Latviju tīrāku. Tas viennozīmīgi ir smags un ilgs process, daudz smagāks par piedalīšanos Lielajā talkā, kas pēdējā laikā izskatās pēc atbildības noņemšanas no sevis par tīro vidi, nevis reālu ieguldījumu. Starp citu, viena no tīrākajām pilsētām pasaulē ir Singapūra, jo tur pat par viena papīra nomešanu zemē, tiek piemēroti stingri sodi un no tiem ir ļoti grūti izbēgt.

Par Latvijas interneta mēdijiem


zinas_01

 

Ja kāds nopietni lasa un tic rakstītajam Latvijas interneta mēdijos, tad lūk pierādījums, ka tie ir dzeltenās preses līmeņa portāli, kuros par samaksu var izvietot dažāda veida reklāmas piramīdveidīgām naudas shēmām vai arī par ļoti apšaubāmām naudas iegūšanas metodēm, kurām pamatā ir krāpniecība. Konkrētais piemērs ir ņemts no apollo.tvnet.lv mājas lapas. Līdz ar to lasot ziņas internetā, iesaku būt ļoti kritiskam un neticēt 90% tur rakstītajam, it sevišķi, rakstos, kur ir kaut kāda analītika vai “sensācija”. Varu ieteikt apollo, nākamās reklāmas izvietot par tablētēm, kas ārstē no visām slimībām, vai šķidrumu, kas noņem lāstus.

Laulības līgums – 1


hell_contract

Kā jau tika rakstīts iepriekš, turpmākos dažus postus veltīšu laulības līgumam. Lai veidotu labāku izpratni par to, jāsāk nevis no paša līguma satura un vietu tiesību sistēmā, bet laulāto mantisko attiecību reģistrācijas. Laulības līgums nosaka laulāto mantiskās attiecības, kuras nodibina ar likumu, noslēdzot laulību vai arī ar laulības līgumu, kas tiek reģistrēts Uzņēmuma reģistrā pēc laulības noslēgšanas. Jāņem vērā, ka laulības līgums var būt noslēgts arī pirms laulības slēgšanas, bet tam nebūs tiesiska spēka līdz laulības noslēgšanai, savukārt tiesiskais spēks attiecībā pret trešajām personām rodas pēc tā reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrēšanas procesu regulē Ministru kabineta noteikumi.