LR pilsoņa izdošana ASV


Sveiki visiem, sen neesmu neko rakstījis blogam un domāju pamazām atsākt to darīt. Vasara un karstais laiks, kā arī darbs noteikti neveicina radošās domas izpausmes realizāciju rakstveida formā.

Šodien valdība lēma izdot LR pilsoni kriminālvajāšanai uz ASV, jo ASV varas iestādēm ir aizdomas, ka LR pilsonis varētu iespējams būt saistīts ar noziedzīga nodarījuma (turpmāk NN) izdarīšanu. Pie tam, nav bijis notiesājošs spriedums un arī netika iesniegti nekādi pierādījumi, bet vienīgi uz pieprasījuma pamata tika pieņemts iepriekšminētais lēmums.

Uzskatu, ka tas viennozīmīgi nav pareizi, jo krimināltiesībās valada princips, ka, ja tiek pieņemti grozījumi par “maigāka” soda piemērošanu par NN , par kuru NN izdarīšanas laikā tika paredzēts bargāks sods, tad piemēro grozījumos noteikto, ciktāl tas ir labvēlīgāks tiesājamai personai. Tas nozīmē, ka krimināltiesību princips ir sodīt personu maksimāli saudzīgāk, savukāt izdod kādu uz ASV mēs pakļaujam personu sodīšanai, kas noteikti būs bargāka, jo ASV lielāko daļu štatos ir bargāki sodi nekā Latvijā, jo viņiem ir cita tiesību sistēma un citi principi. ASV krimināltiesību galvenais princips ir izolēt likumpārkāpēju no sabiedrības, bet Latvijā – veikt nepieciešamās darbības, lai labotu personas uzvedību un nākotnē atturētu izdarīt NN integrējot viņu sabiedrībā.

Kā jau rakstīju iepriekš, Latvija ir kolonizēta, ko papildus pierāda izdošanas faksts, līdzīgi kā pārējā Austrumeiropa un pildot satelītvalsts funkcijas mums vienmēr jāatceras, ka visas ASV iegribas tiks bez iebildumiem izpildītas.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.